0 comments

Ab Bata Tera Mere Siwa Kon Hai?”

Published on Friday, May 16, 2014 in

“Allah Ki Mohabbat Ke Siwa, Har Mohabbat Ko Zawal Hai.
Rab Ki Mohabbat Ke Illawa Duniya Ki Koi Mohabbat Sachi Nahi,
Aur Rab Asliyat Dekha Deta Hai. Har Rishte, Har Mohabbat Ki.
Phir Wo Sab Kuch Dekha Ker Adami Se Kehta Hai,
"Ab Bata Tera Mere Siwa Kon Hai?”

Spread The Love, Share Our Article

Related Posts

No Response to "Ab Bata Tera Mere Siwa Kon Hai?” "

Add Your Comment